Lahjoittaminen säätiölle

Sääntöjen mukaan säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Lahjoitus voi olla määrältään ja laadultaan mikä tahansa, mutta Verohallitus on nimennyt Elektroniikkainsinöörien Säätiön vuosiksi 2008-17 sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50.000 euron suuruisen rahalahjoituksen lahjoittajayhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset eivät vaikuta lahjoittajan eivätkä säätiön verotukseen. Lahja kokonaisuudessaan  kartuttaa säätiössä apurahoihin käytettävissä olevia varoja.

Lahjoittaja voi myös neuvotella säätiön kanssa lahjoituksensa suuntaamisesta haluamalleen tietotekniikan ja elektroniikan koulutuksen tai tutkimuksen alueelle. Näin lahjoitus ja sen tuella tehtävä koulutus- tai tutkimustyö edistävät juuri sitä  aluetta, joka lahjoittajan kannalta on tärkeintä.

Tutkimustyön teettäminen säätiön välityksellä tarjoaa yrityksille taloudellisesti edullisen tavan hankkia tuotteittensa kehittämiseen tarvittavaa perustietoa.

Säätiön piiriin on mahdollista perustaa erityisrahastoja, joiden kautta jaettavat apurahat osoitetaan rahaston perustajan määrittelemiin tarkoituksiin.


Tällä hetkellä erityisrahastoja on kaksi: Blåfield-rahasto tukee erityisesti viennin kehittämistä ja alan opiskelijoiden koulutusta ulkomailla.
Esko Hirvosen innovaatiorahaston tarkoituksena on tukea erilaisia elektroniikan ja tietotekniikan innovaatioita.

Lahjoittajamista harkitsevan kannattaa kääntyä säätiön asiamiehen puoleen yksityiskohtien selvittämiseksi ennen lahjoituksen tekoa.

Yhteystiedot

Postiosoite:
Elektroniikkainsinöörien Säätiö
PL 106, 00211 Helsinki

Säätiön asiamies
Kari Kiravuo, ins.
040 705 1088
saatio(at)eis.fi