Elektroniikkainsinöörien Säätiö

Elektroniikkainsinöörien Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen elektroniikka- ja tietotekniikkainsinöörien ammatillista pätevyyttä, kehittää insinöörien välisiä ammatillisia yhteyksiä sekä kannustaa alan innovaatiotoimintaa ja keksijäkykyä

  • alan insinöörien kotimaista ja kansainvälistä koulutusta

  • ektroniikan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa

  • insinöörien ammatillista kehittymistä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin

  • viennin kehittymistä ja vientikoulutusta (Blåfield-rahasto)

  • uuden tekniikan innovaatioita (Esko Hirvosen innovaatiorahasto)

 
 

Säätiön hallitus 2019

Korvaa (at) sähköpostiosoitteista @-merkillä.

Seppo Haltsonen, dos.,yliopettaja
040 586 2858
seppo.haltsonen(at)elisanet.fi

Jouko Junkkari, DI
jouko.junkkari(at)live.fi

Raimo Sepponen,  TkT, prof.
TKK / sovell. elektroniikka,
09-451 2300
raimo.sepponen(at)hut.fi

Yrjö Blåfield,  ins.  puh.joht.
0500 319 311
yrjo(at)euroka.fi

Kari-Pekka Estola, TkT, dos. varapj.
071 803 6596
kari-pekka.estola(at) kolumbus.fi

Lauri Malk, ins.
019 336 633
lauri.malk(at)dnainternet.net

 

Yhteystiedot

Postiosoite:
Elektroniikkainsinöörien Säätiö
PL 106, 00211 Helsinki

Säätiön asiamies
Kari Kiravuo, ins.
040 705 1088
saatio(at)eis.fi